Jasna Janež

Foto: Žiga Lovšin

Jasna Janež je študentka slovenistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Veliko bere in piše pesmi. V prostem času se ukvarja s športom in obiskuje pevski zbor. 

Kritiški poskus Jasne Janež je v študijskem letu 2016/2017 nastal v okviru seminarja, ki ga na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) vodi doc. dr. Gašper Troha.

Avtorjevi prispevki

Vranja vrata 4