Shifting baselines


Foto: Arhiv FBS

Mednarodni projekt v koprodukciji Društva Nagib, Goethejevega inštituta Ljubljana, ArgeKultur Salzburg (AT) in HochX München (DE)

Projekt Shifting Baselines opazuje in premišljuje transformativne procese, ki jih opisuje kot odnose med zaznavami, vrednotami in vzorci dejanj na eni strani, in kot spreminjajoče se okolje na drugi. Socialni psiholog Harald Welzer pojasnjuje ta odnos kot odnos dveh drsečih referenčnih točk, na primer dveh vlakov, ki vozita po vzporednih tirih z enako hitrostjo in se zato zdi, da relativno drug na drugega stojita pri miru. Pogosto se zgodi, da procesov spremembe, ki preoblikujejo pogoje družbenih okvirov, ljudje in družbe, v katerih potekajo, ne prepoznajo, ker se jim istočasno – in prav tako nezavedno – spreminjajo tudi percepcije, vrednote in vzorci delovanja. Posledično celo pomembnih zgodovinskih dogodkov ali sprememb pogosto ne prepoznamo ali se z njimi ne spoprimemo v trenutku, ko se zgodijo.

Termin "shifting baselines" izvorno prihaja iz naravoslovja (morskih in ribiških raziskav). Posebej dobro ga je sprejel in raziskal sociološki diskurz, nato pa je bil prenesen v družbene vede in kulturo. Obravnavan in uporabljan je na različnih poljih in disciplinah, kot so zgodovinske raziskave (npr. v odnosu do hitre spremembe vrednot v času nacionalsocializma in pojavu holokavsta), ekologija (podnebne spremembe in izumrtje vrst kot ekološka in socialna kriza), polje političnih ved (sprememba v odnosu med svobodo in varnostjo po 11. 9.) ali ekonomija (sprememba v monetarni politiki ob pojavu finančne krize leta 2008).

Prvi raziskovalni dogodek projekta se ukvarja z dejanju splošne linije spraševanja: Kaj so "shifting baselines", ki smo jim izpostavljeni ta čas? Kateri učinki bodo postali vidni v prihodnosti? Kako lahko prepoznamo, vizualiziramo in se ustrezno odzovemo danes?

Skupina kuratorjev – Petra Hazabent, Mona Schwitzer, Sebastian Linz in Philipp Krüger – gosti prvega v seriji konceptualnih srečanj, in sicer preiskovalno raziskovalni dogodek, katerega namen je odpreti prostor za premislek, preizpraševanje in izkušnjo fenomena "shifting baselines", tokrat skozi (lokalne) zgodbe v interakciji z (mednarodnimi) gosti in publiko, kakor tudi skozi različne umetniške konstelacije (npr. zvočno instalacijo, vizualno in oblikovalsko participatorno razstavo, performativno predavanje …).