Javno vodstvo po razstavi Prostor v prostoru: Scenografija na Slovenskem do leta 1991


Foto: Anže Grabeljšek

Razstava Prostor v prostoru je prva pregledna razstava, ki bo slovensko scenografijo hkrati prikazala z zgodovinskega, stilnega, likovnega in gledališkega vidika. S pomočjo ohranjenih maket, scenskih osnutkov v različnih likovnih tehnikah, skic, načrtov in fotografij predstav, med njimi tudi najmanjšega scenskega osnutka v velikosti pisemske znamke, bodo predstavljeni scenografija kot veda, delo sodobnih in starejših scenografov ter razvoj prostorov igre na slovenskih odrih. Ker je večina scenografov starejše generacije tudi pomembnih slovenskih likovnih umetnikov, bo razstava poudarila tudi gledališki del njihovih opusov, ki je bil do zdaj slabše predstavljen (na primer dela Ivana Vavpotiča, Maksima Gasparija, Avgusta Černigoja, Gabrijela Stupice idr.). Razstava bo scenografijo umestila v slovensko in evropsko likovno umetnost ter gledališko zgodovino.

Privlačna, interaktivna in vizualno bogata razstava je pregledna in zanimiva tako za gledališko, umetnostnozgodovinsko in likovno stroko kot tudi za najširšo slovensko javnost ter bo prinesla nov pogled na zgodovino likovne umetnosti in zgodovino gledališča na naših tleh.

Razstavo pripravlja Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) v sodelovanju z Narodno galerijo, na ogled je v razstavnih prostorih Narodne galerije v Ljubljani od 25. 04. 2019 do 08. 09. 2019.

Razstavo bo vodila avtorica razstave mag. Ana Kocjančič.

Informacije in prijave na vodstvo: T: 01 24 15 418, E: trgovina@ng-slo.si

Umetnostna zgodovinarka mag. Ana Kocjančič (1977) je leta 2006 na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani končala podiplomski študij na temo Scenografija v slovenskih dramskih gledališčih med obema vojnama (1918–1941). Bila je strokovna sodelavka za področje scenografije in gledališke tehnike pri pripravi novega gledališkega terminološkega slovarja ter soavtorica izdane publikacije (2007, SAZU, Ljubljana). Trenutno je zunanja strokovna sodelavka Slovenskega gledališkega inštituta. Raziskuje zgodovino slovenske scenografije, njeno povezavo z razvojem slovenske likovne umetnosti in vplive evropskih gledaliških gibanj ter evropske likovne umetnosti na njen razvoj. Je avtorica člankov in televizijskih ter radijskih oddaj o razvoju slovenske scenografije doma in v tujini ter avtorica obsežne monografije PROSTOR V PROSTORU: Scenografija na Slovenskem od 17. stoletja do leta 1991, ki jo je izdal Slovenski gledališki inštitut v zbirki Dokumenti.